De kern raken Theater in Feite

Theaterteksten en andere mooie woorden

theatertekst script gedichten

Theaterteksten

We schrijven ze
Over elk onderwerp
Voor bedrijven
Voor theatergezelschappen

Gedichten

Mooie woorden
Daarmee bedoelen we gedichten
Maar dat klinkt zo saai
Bij menigeen
Vandaar dat we het hebben over mooie woorden
We schrijven dus gedichten
Soms voor een geboorte of een uitvaart
Vaak welkomstgedichten bij de entree van een feest
Soms over kernwaarden
Een gedicht kan heel mooi zijn
De kern meteen pakken
Mooie woorden dus