De kern raken Theater in Feite

Blauwe plekken

Blauwe plekken kindermishandeling theater scholen

Blauwe plekken

Een voorstelling over kindermishandeling. Het bekroonde boek van Anke de Vries ‘Blauwe plekken’ hebben we bewerkt tot een theaterstuk voor middelbare scholen.
We spelen de voorstelling, zeer intiem en veilig, IN de klas.  De voorstelling is geschikt voor klas 1 en 2 van praktijkonderwijs, vmbo tot gymnasium. Inmiddels spelen we ook voor groep 8 van basisscholen,voor MBO’s en voor zorgprofessionals. De voorstelling wordt overal zeer goed ontvangen.

Lespakket

De voorstelling gaat gepaard met een lespakket. We brengen een moeilijk onderwerp ter sprake en verwachten van de scholen ook volledige medewerking om de verwerking goed te laten verlopen.

Gegevens

De duur: een half uur.
Spel: twee acteurs.
Groep: één klas, maar we hebben gemerkt dat 40 leerlingen onder voorwaarden ook prima werkt.

RECENSIE

Leerzaam! Als er iets thuis afspeelt dan weten ze dat ze terecht kunnen op school SMW, vertrouwenspersoon, kindertelefoon of bij een medeleerling die ze vertrouwen. En weten ook wat ze moeten doen  als ze bij iemand anders opmerken en zien. En wat een goede acteurs!
Olympia College Rotterdam